Gracja Nied¼wied¼ Agenacja Aktorska Plan-Aktor


Gracja Nied¼wied¼

Gracja Nied¼wied¼

wiek 36
rok urodzenia 1986
oczy zielone
wzrost 165 cm
w³osy d³ugie br±zowe
szko³a PWST Kraków
taniec flamenco, jazz, ludowy, towarzyski, wspó³czesny,
¶piew alt, sopran,
instrumenty flet prosty,
umiejźtno¶ci akrobatyka, jazda konna, karate, p³ywanie, szermierka,
jźzyki angielski [biegle], hiszpański [s³abo], niemiecki [s³abo], rosyjski [s³abo],